ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013

stat2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014
2014 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΙΤΕ 5335/15=350 ΕΥΡΩ

stat2014

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015
2015 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΙΤΕ 9 600 /15 = 640

stat2015

SATA2015B

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016
2016 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΙΤΕ > 14 687 / 15 = 980 ΕΥΡΩ

ΣΤΑΤ2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017

ATHINA-SHOPS-2017
ATH
BATARIES-MOTO-2017
MOTO
BATTERIES-GREECE.GR
GRE

BATARIES-SKAFON-2017
SK

ΣΥΝΟΛΟ 2017

8993+2479+3362+1371 = 16,205

16,205 / 15 = 1080

ΓΟΟΓΛΕ 16,205 / 5 =3241